Disclaimer

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Hoewel Ardennenvakantie.net/Clef des Forêts zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (ardennenvakantie.net) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.
Ardennenvakantie.net/Clef des Forêts, noch haar eigenaars, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.
In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Ardennenvakantie.net/Clef des Forêts zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren.

Privacy Policy

Privacybeleid

De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor intern gebruik door Ardennenvakantie.net/Clef des Forêts. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Onze online gegevens worden bewaard op servers in een beveiligd en bewaakt datacenter. Deze gegevens worden uitgewisseld met een beveiligde verbinding (SSL). Onze systemen zijn beveiligd tegen virussen en andere malware.
U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (meer info).

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Web: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Cookie Policy

Gebruik van cookies

Er worden door Ardennenvakantie.net/Clef des Forêts zelf geen tracking cookies gebruikt.
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Mogelijk worden daarbij cookies op uw systeem opgeslagen en/of geraadpleegd. Indien u cookies blokkeert, zou dit normaal geen gevolgen mogen geven op de inhoud van de informatie op deze website. Klik hier voor meer informatie over de Cookie Policy van Google Analytics.